Vanna diwar plitalary üçin ak gözellik calacatta oro altyn mermer

Gysga düşündiriş:

Calacatta altyn mermer (calacatta oro mermer) dünýädäki iň meşhur daşlardan biridir.Italiýanyň Karrara belentliklerinde tapylan bu mermer, çal we altyn reňkli damarlary bilen ak reňkli.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş

Haryt ady

Vanna diwar plitalary üçin ak gözellik calacatta oro altyn mermer

 

Plitalar

600up x 1800up x 16 ~ 20mm
700up x 1800up x 16 ~ 20mm
1200upx2400 ~ 3200upx16 ~ 20mm

 

 

Plitkalar

 

305x305mm (12 "x12")
300x600mm (12x24)
400x400mm (16 "x16")
600x600mm (24 "x24")
Ölçeg düzülip bilner

 

Dimler

Basgançak: (900 ~ 1800) x300 / 320/330 / 350mm
Riser: (900 ~ 1800) x 140/150/160 / 170mm

Galyňlyk

16mm, 18mm, 20mm we ş.m.

Bukja

Güýçli agaç gaplamak

Faceerüsti amal

Jaýlanan, hormatlanýan, ýanýan, çotga ýa-da ýöriteleşdirilen

Ulanylyşy

Pol ýa-da diwar bezegi, panjara, biderek üst we ş.m.

2i kalakatta-altyn-mermer

3i calacatta-altyn-mermer


Calacatta altyn mermer (calacatta oro mermer) dünýädäki iň meşhur daşlardan biridir.Italiýanyň Karrara belentliklerinde tapylan bu mermer, çal we altyn reňkli damarlary bilen ak reňkli.Tebigy dürlüligi, her bir eserde ajaýyp sungat eserine sebäp bolýar.

Kalkutta altyn mermer köplenç kaşaň jaý bezeginde ulanylýar.Aşhana adasynyň duralgalary we içerki diwar bilen örtülmegi.“Calacatta” altyn kitapçasy iň meşhur elementdir.Göz öňüne getirip boljak iň oňat hammam üçin ýalpyldawuk kalakatta altyn mermer plitalary.

5i calacatta altyn mermer

2i calacatta altyn mermer 1i calacatta altyn mermer

Kompaniýanyň maglumatlary

“Rising Soure Group” dünýädäki daş senagaty pudagynda ýöriteleşen öndüriji we eksportçydyr.Bizde has köp daş material saýlamalary we mermer we daş taslamalary üçin bir bitewi çözgüt we hyzmat bar.
Esasan önümler: Mermer / Granit / Onyx / Agate plita, Mermer mozaika, Sintered daş, Terrazzo kafel we ş.m.

kompaniýa1
kompaniýa2

Şahadatnamalar

Daş önümlerimiziň köpüsi, ýokary hilli önümleri we iň gowy hyzmaty kepillendirmek üçin SGS tarapyndan synagdan geçirildi we tassyklandy.

şahadatnamasy

Gaplamak we eltip bermek

Mermer plitkalar gönüden-göni agaç sandyklara gaplanýar, üstüni we gyralaryny goramak, şeýle hem ýagyşyň we tozanyň öňüni almak üçin ygtybarly goldaw.
Plitalar güýçli agaç bukjalarda gaplanýar.

gaplamak

Biziň gaplamalarymyz beýlekilerden has seresap.
Gaplamak beýlekilerden has ygtybarly.
Gaplaýyşlarymyz beýlekilerden has güýçlidir.

lemur gök granit2986

Sorag-jogap

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
2002-nji ýyldan bäri tebigy daşlary göni öndüriji.

Haýsy önümleri berip bilersiňiz?
Taslamalar, mermer, granit, oniks, kwars we açyk daşlar üçin bir bitewi daş materiallary hödürleýäris, uly plitalary ýasamak üçin bir nokatly maşynlarymyz, diwar we pol üçin kesilen plitkalar, suw çüýşesi medaly, sütün we sütün, etek we galyplar , basgançaklar, kamin, çüwdürim, heýkeller, mozaika plitalary, mermer mebel we ş.m.

Mysal alyp bilerinmi?
Hawa, 200 x 200mm-den pes mugt kiçijik nusgalary hödürleýäris we diňe ýük bahasyny tölemeli.

Öz öýüm üçin satyn alýaryn, mukdary gaty köp däl, sizden satyn alyp bolarmy?
hawa, daş önümleri üçin köp hususy öý müşderilerine-de hyzmat edýäris.

Getirmegiň wagty näçe?
Umuman, mukdary 1x20ft konteýnerden az bolsa:
(1) plitalar ýa-da kesilen plitkalar, takmynan 10-20 gün gerek bolar;
(2) kirtubka, galyp, palto we biderek üstler takmynan 20-25 gün dowam eder;
(3) suw çüýşesi medaly 25-30 gün töweregi wagt alar;
(4) Sütün we sütünler takmynan 25-30 gün dowam eder;
(5) basgançaklar, kamin, çüwdürim we heýkeltaraşlyk takmynan 25-30 gün dowam eder;

Hilini we talapyny nädip kepillendirip bilersiňiz?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga bar;Iberilmezden ozal hemişe gutarnykly barlag bolýar.
Çalyşmak ýa-da bejermek önümçilikde ýa-da gaplamakda ýüze çykan islendik önümçilik kemçiligi ýüze çykanda amala aşyrylar.


  • Öňki:
  • Indiki: